Kunstgræs og multibane i Hareskovby

Kunstgræsbane i Hareskoven

Kunstgræsbane i Hareskovby

Hareskov IF har gennem de seneste årtier, arbejdet på at få etableret en kunstgræsbane i Hareskoven.

Det bliver nu en realitet, idet Furesø kommune i august 2015 godkendte en investeringsplan for etablering af et nyt kunstgræsanlæg på eksisterende græsareal Månedalstien Hareskov. Projektet planlægges og udføres samtidig med udskiftning én af kunstgræsbanerne i Farum.

Rådgivende Ingeniører Dines Jørgensen & Co A/S har gennemført de nødvendige jordbunds-analyser, opmåling af arealerne samt vurderet hvilken type af kunstgræs der vil være bedst egnet.

Tidsplanen for de 2 projekter er:

  • Udsendelse af udbudsmaterialer 4. marts 2016
  • Licitation 21. marts 2016
  • Indstilling/kontrakt 22.marts 2016
  • Fremsendelse af kontrakt Uge 13 2016
  • Opstart Bane 5, Farum Park 11. april 2016
  • Aflevering Bane 5, Farum Park 27. maj 2016
  • Opstart anlægsarbejde Hareskov 17. maj 2016
  • Aflevering kunstgræs Hareskov 5. august 2016

Anlægsarbejdet i løbet af sommerperioden er valgt for at forstyrre klubbens normale aktiviteter mindst muligt.

Vi glæder os til en stor og festlig åbning i August – planen er at det skal fejres samtidig med Klubbens 75 år fødselsdag 20 August 2016.

Vi ser frem til at de fantastiske nye muligheder det giver klubben, i form af fodboldtræning og kamp hele året. Vi ser det samtidig som et kæmpe aktiv for hele vores lokalsamfund, og lægger især vægt på at dette også vil give Hareskov Skole nye muligheder for idrætsundervisning hele året.

Multibane

På tegningen nedenfor er vist selve fodboldbanen (11m), og skitseret et par små baner bag det ene mål.

Planen er at udnytte endearealet til en såkaldt ”multibane” – dvs. et idrætsanlæg som kan anvendes til mange forskellige formål – udenfor og indenfor foreningsregi.

Fitness, parkour, volleyball, gymnastik, håndbold, atletik og styrketræning indgår i planerne for arealet – men vi vil meget gerne have flere ideer og input til denne del.

Multibane delen af projektet er ikke endeligt vedtaget endnu, og vil i høj grad afhænge af om vi som lokalsamfund (foreninger/borgere/lokale firmaer mv) kan skaffe tilstrækkelig medfinansiering til at det bliver realiserbart.

Kunstsgræsbane Månedalen

Multibane Månedalen