Hvad står vi for - vores værdier

Værdigrundlag - formål - vision

Værdigrundlag

Hareskov IF – fodboldklubben i skoven, baserer sig på et sæt af værdier som vi gerne vil dele med omverdenen.

Værdigrundlaget er vores retningslinjer i det daglige arbejde, og signalerer det som karakteriserer Hareskov IF.

Formål

Det er foreningens overordnede formål at udbrede interessen for, og samle Hareskovområdets beboere omkring fodbold.

Foreningens målsætning er at kunne tilbyde fodbold på et højt niveau, for piger og drenge i alle aldre.

Vision

Vi ønsker at være samlingspunkt for fodbold i og omkring Hareskoven.

Vi ønsker at tilbyde fodbold i et udviklende og trygt miljø med godt kammeratskab og store fodboldoplevelser for alle.

For at indfri vores vision har vi formuleret en række nøgleværdier.

Nøgleværdier

Nøgleværdi 1: Et udviklende fodboldmiljø

Vi ønsker til stadighed at understøtte:

 • Udvikling af vores spillere: Vi ønsker at skaber gode fodboldspillere - og hele mennesker
 • Løbende uddannelse af unge trænere og dommere
 • Vi tilbyder (og forventer) løbende uddannelse/udvikling af vores trænere, holdledere og klubledere

 • Nøgleværdi 2: Plads til alle

  Vi har fokus på at være en klub hvor:

 • Vi har plads til alle spillere der ønsker at træne og spille kampe
 • Vi prioriterer det gode kammeratskab og sociale aktiviteter for at understøtte holdånd og fællesskab, både indenfor de enkelte hold og i klubben som helhed
 • Det skal være sjovt at spille fodbold
 • - men vi vil stadig gerne vinde fodboldkampe

  Nøgleværdi 3: Fair play

  Vi understøtter og efterlever DBUS retningslinjer for fair play:

 • Det gælder vores spillere, forældre, trænere og holdledere på og uden for banen

 • Nøgleværdi 4: Lokalt engagement og inddragelse

  Vores klub tegnes af engageret kræfter, som har tilknytning til det lokalområde vi er placeret i.

 • Vi understøtter og indgår i samarbejde med øvrige foreninger i vores lokalområde, det gælder både andre idrætsklubber og specifikt vores nabofodboldklubber
 • Vi arbejder på at få de bedst mulige faciliteter til at understøtte klubbens formål (Herunder etablering af kunstgræsbane og vedligehold af Hareskov Hallen)
 • Vi har fokus på at skabe gode rammer for børn og unge i vores lokalområde, i samspil med skole, kommune og forældre
 • Vi udviser åbenhed og tolerance overfor nye medlemmer og understøtter, at alle får mulighed for at være aktive i klubben uanset økonomisk og social formåen
 • Vi forventer at alle spillere, forældre, trænere mv er aktive i klubben s beslutninger og engagerer sig i løbende aktiviteter og udviklingstiltag
 • Vi ønsker at være synlige i nærområdet, i form af tydelig, klar og åben kommunikation. Med henblik på både rekruttering, sponsorering og generel information.

 • Nøgleværdi 5: Sund klub

  Det gælder i forhold til drift og organisering:

  • Et forsvarligt økonomisk grundlag:
   • Stabil drift med understøttelse af demokratiske principper i forhold til ledelse og medbestemmelse
   • Det gælder vores prioritering af klubbens midler

  Det gælder vores håndtering af kontingent, betalingsforpligtigelser og sponsorforpligtigelser

  • I forhold til vores trænere:
   • Vi arbejder for at alle der arbejder omkring klubben oplever at kunne fungere i et sundt og anderkendene "arbejdsmiljø".
  • I forhold til vore medlemmer
   • Vi arbejder på at alle medlemmer har lige vilkår i klubben
   • Vi ønsker at understøtte sunde vaner omkring både træning og ernæring

  Nøgleværdi 6: Fremsynet fodboldklub

 • Vi forholder os løbende til hvordan en idrætsforening som vores, kan følge med tiden og udvikle sig
 • Vi er lyttende i forhold til vores medlemmers ønsker og behov, også i forhold til nye tendenser og ideer