Klubnyheder

W1siziisijiwmjevmtavmjqvohhrmmc2aw1wnf93axr0xzcyohg5mc5wbmcixv0?sha=79c2b6f94013925b

Generalforsamling: Mandag d. 25. februar 2019, kl. 19:30 i klubhuset på Birkevang 17.

6. februar 2019, 19.32

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årets generalforsamling foregår mandag den 25. februar 2019 kl. 19:30 i klubhuset på Birkevang 17. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest otte dage inden generalforsamling.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. Kassererens fremlæggelse af budget for det kommende år

6. Indkomne forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen

7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende foreningsår

     Bestyrelsen foreslår en stigning på 100 kr årligt. For Mini dog 130 kr.

     Samtidig reduceres søskenderabat fra 50% til 25%

 8. Valg af indtil 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

      På valg er:               Jim Midjord

                                      Kim Nielsen

                                      Frank Henriksen

                                      Jakob Schou

                                      Jacob Krarup

          Alle ønsker genvalg

                                      Jesper Larsen (suppleant)

 9. Valg af revisorer:

          På valg er:         Søren Løgstrup

                                      Flemming Sørensen

          Begge ønsker genvalg

 10. Eventuelt

Klubnyheder