Klubnyheder

W1siziisijiwmjevmtavmjqvohhrmmc2aw1wnf93axr0xzcyohg5mc5wbmcixv0?sha=79c2b6f94013925b

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag d. 14. marts, kl. 19:00

24.02.2022 / 18.03.2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Årets generalforsamling foregår mandag den 14. marts 2022 kl. 19:00 i klubhuset på Birkevang 17.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest otte dage inden generalforsamling.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af referent

 

3. Formandens beretning

 

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

5. Kassererens fremlæggelse af budget for det kommende år

 

6. Indkomne forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen

 

7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende foreningsår

Bestyrelsen foreslår følgende halvårlige stigninger:

Mini Ungdom 60 kr.

Ungdom og Senior 50 kr.

Veteran og passive 10 kr.

 

8. Valg af indtil 11 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg er:                     Keld Midjord

                                      Ane Højsted

                                      Palle Madsen

                                      Mogens Isager

                                      Carsten Mikkelsen

                                      Alle ønsker genvalg

 

                                      2 suppleanter (ingen opstillet)

 

9. Valg af revisorer:

På valg er:                    Søren Løgstrup

                                      Flemming Sørensen

                                      Begge ønsker genvalg

 

10. Eventuelt