Klubnyheder

W1siziisijiwmjevmtavmjqvohhrmmc2aw1wnf93axr0xzcyohg5mc5wbmcixv0?sha=79c2b6f94013925b

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 24. marts, kl. 18:30

9. marts 2021, 19.07

Årets generalforsamling foregår onsdag den 24. marts 2021 kl. 18:30 i eller ved klubhuset på Birkevang 17.

Mundbind eller visir påbudt.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest otte dage inden generalforsamling.

 

På grund af den særlige situation omkring Covid-19 restriktioner, vil deltagelse kun kunne ske ved forudgående tilmelding, som skal ske til Frank Henriksen på mail: [email protected], senest d. 20. marts. 

Afviklingen vil naturligvis blive afstemt efter de gældende retningslinjer og besked til de tilmeldte vil blive udsendt.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af referent

 

3. Formandens beretning

 

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

5. Kassererens fremlæggelse af budget for det kommende år

 

6. Indkomne forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen

 

7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende foreningsår

     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 

8. Valg af indtil 10 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

     På valg er:              Jim Midjord

                                    Kim Nielsen

                                    Jakob Schou

                                    Jacob Krarup

                                    Frank Henriksen

                                    Alle ønsker genvalg

 

     Opstillet er:            Heidi Frederikke Sigdal

         

                                        2 suppleanter (ingen opstillet)

 

9. Valg af revisorer:

     På valg er:                 Søren Løgstrup

                                       Flemming Sørensen

                                       Begge ønsker genvalg

 

10. Eventuelt

Klubnyheder