Klubnyheder

W1siziisijiwmjevmdivmtgvodfqn2jpbxhzb191bwfnzv83mjh4otaucg5nil1d?sha=50a4f75284c5d516

Status kunst og multibaneprojekt 15/8 2016

16. august 2016, 21.54

Status for projektet pr 15 August 2016.

Som I nok har observeret, ved selvsyn, så er kunstbanen desværre ikke klar til åbning til vores 75 års jubilæumsfest 20/8.

Og som I måske også har set, så er der i øjeblikket debat i lokalavisen om miljøpåvirkningen fra banen.

Kommunen har fået foretaget en VVM Screening af projektet i foråret, hvor det blev konkluderet, at der ikke var miljømæssige risici ved projektet. Derfor har kommunen konkluderet at projektet ikke skal have gennemført en VVM redegørelse. Denne beslutning er der klaget over fra nogle af naboerne til Månedalen og fra Danmarks Naturfredningsforening. Kommunen og Naturklagenævnet er i øjeblikket i gang med at vurdere disse klager, og om der på baggrund af disse skal foretages ændringer i projektet eller foretages yderligere undersøgelser.

Vi kender i øjeblikket ikke udfaldet af disse undersøgelser og dermed heller ikke den opdaterede tidsplan for projektet, derfor må vi væbne os med tålmodighed i forhold til en ny åbningsdato.

Det er fodboldklubbens holdning at der naturligvis skal foretages alle de nødvendige undersøgelser så evt. miljøpåvirkninger kan afdækkes, så vi alle kan være trygge ved projektet. Og hvis det betyder forsinkelse eller ændringer af projektet, så må vi desværre tage det med.

Det er desuden fodboldklubbens holdning at det foreslåede projekt og den forventede anvendelse, naturligvis vil ændre anvendelsen af området (det er derfor vi mener den skal etableres), men at de gener det påfører for de direkte naboer er forsøgt minimeret så meget som muligt, og at omfanget forventes at være i en acceptabel størrelsesorden.

Det at skabe tidsvarende og moderne idrætsfaciliteter, vil have så stor værdi for fodboldklubben, Hareskov skole, og idrætslivet generelt, at det i vores optik samlet set vil blive en kæmpe gevinst for vores lokale samfund.

En del af fodboldklubbens plan er fortsat at få etableret en Multibane, men da placering og udformning kan afhænge af Kunstgræsprojektet, så er tidsplanen for denne pt. også usikker.

Vi har fortsat en fornuftig dialog med Kommunen og naboerne til Månedalen omkring projektet, og forventer fortsat at vi i fællesskab kommer frem til en god løsning.

I forhold til finansieringen af projekterne, så har vi til dags dato indsamlet ca. 950.000 kr., hvoraf ca. 450.000 kr. er ”øremærket” til Multibane.

På bestyrelsens vegne

Jakob Schou

Klubnyheder